Vi installerar laddboxar för elbilar till ett fast pris

LADDBOX klicka här

Nyheter

Byte till energieffektiv gatu- och parkbelysning i Göteborg

Instalcobolaget Nihlén Elmontage arbetar med underhåll av gatu- och parkbelysning i Göteborgsregionen. I uppdrag åt Göteborgs Stad byter Nihléns ut ga…

Läs mer >

Nihlén Elmontage specialist på laddstolpar och laddboxar

2021 var laddstolparnas år och 2022 ser inte ut att bli annorlunda. Tillväxten inom området är hög och flera Instalcobolag har specialiserat sig på in…

Läs mer >

Instalco tar sikte mot 2027

Instalco tar sikte mot framtiden och lanserar idag en ny vision. Samtidigt anpassar Instalco sin ledningsorganisation för att på bästa sätta kunna arb…

Läs mer >

Referensprojekt

reference Häradsgatan Byte av armaturer Göteborg Läs mer >
reference Kristoffer Håkansson Laddbox Göteborg Läs mer >
reference Fältkanonen Gatubelysning Göteborg Läs mer >
Nihlén Elmontage AB Datavägen 59 436 32 Askim Telefon: 031-49 50 94 nihlen@nihlenelmontage.se


Läs mer >