Elbil
Elbil

Vi tänker på miljön

Vi på Nihlén Elmontage AB lägger stora resurser på vårt miljöarbete. Avsikten är att sänka energiförbrukningen och minska vår miljöpåverkan. Följande förbättringar har utförts de senaste åren.

Allmänt

  • Vi är certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001
  • Vi källsorterar allt avfall.

Energiförbrukning

  • Vi har installerat bergvärme i våra lokaler.
  • Vi har bytt ut nästan all vår belysning till LED i våra lokaler.
  • Vi köper enbart grön el.
  • Vi har installerat solpaneler på fastigheten, som täcker ca 35% av vårt energibehov.

Transporter

  • 6 av våra servicebilar är elbilar. Målet är att så många servicebilar som möjligt är eldrivna. I dagsläget kan räckvidd och hur tungt släp bilen får dra utgöra en begränsning.
  • Övriga servicebilar är miljöbilar och drivs på fordonsgas.
  • Våra 4 tjänstebilar är elbilar.

Hållbara installationer i världsklass

Vår ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva tekniska installationer som leder till lägre resursförbrukning.

Läs mer om Instalcos hållbarhet