Hero
Hero

Om oss

Vid starten 1980, hette firman Nihlén & Ahola Elmontage AB, men sedan år 2002 heter företaget Nihlén Elmontage AB. Företaget är sedan sommaren 2021 en del av Instalco. Vi har vårt kontor på Datavägen 59 i Askim.

I dagsläget har företaget arton anställda, tio servicebilar och fyra liftbilar. Nio av bilarna är miljöbilar och vi har för avsikt att med tiden byta ut alla servicebilarna till miljöbilar. Vi värnar om miljön och jobbar ständigt med att minska vår miljöpåverkan. Vi har ett kvalitets- och miljöledningssystem som heter Nihléns Ledningssystem som vi arbetar efter. Ledningssystemet är certiferat enligt ISO 9001 & ISO 14001, sedan juni 2008.

Vi har högsta möjliga kreditvänlighet enligt D & Bs ratingsystem (AAA).
Vi har även högsta kreditvärdighet enligt UC. Riskprognosen är mindre än 0,5 % och vår riskklass är 5.

Affärsidé och företagspolicy

Vi gör installationer inom byggnation, el-bilsladdning, gatu- och parkbelysning och datanät för industri, offentlig verksamhet och privatpersoner i Göteborgsregionen. Vi är flexibla och med vår kunniga personal löser vi akuta problem.

  • Vi agerar så att kunderna uppfattar oss som prisvärda, kompetenta pålitliga och trevliga.
  • Vi ger snabb återkoppling på frågor.
  • Vi arbetar med ständig förbättring av verksamheten.
  • Vi är ledande inom miljöarbete genom miljövänliga transporter, energibesparingar och användning av grön el.
  • Vi följer lagar och andra krav som gäller för vår verksamhet.
  • Vi tar hänsyn till krav som ställs på en bra arbetsmiljö.

Läs om persondataskydd

 

Svensk certifiering ISO 9001. Svensk certifiering ISO 14001

Vi är en del av Instalco

Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är representerat med nationell bredd i Sverige, Norge och Finland via ett 135-tal dotterbolag med över 6 200 medarbetare.

Läs mer om Instalco