gatubelysning_2.jpg

Ny modern gatubelysning spar energi och ökar trafiksäkerheten

Nihlén Elmontage är specialister på installation och service av gatubelysning. Som inom många andra områden pågår här ett stort omställningsarbete att nyinstallera och byta ut gammal belysning till modern och energieffektiv LED-belysning.

Två av Instalcos dotterbolag har väg- och gatubelysning som specialitet, JB Elektro i norska Tromsö och Nihlén Elmontage i Göteborg.

Nihlén Elmontage är en av tre entreprenörer inom Göteborgs Stad som ansvarar för installation och service av gatubelysning. De ansvarar för de cirka 33 000 gatlampor i området Sydvästra Göteborg och Södra Skärgården.

De senaste åren har fokus legat på att byta ut gamla lampor och armaturer till nyare och mer energieffektiva miljövänligare LED-lampor. Belysningen blir effektivare och modernare med intelligenta armaturer med dimningsfunktioner. De nya intelligenta armaturerna går att styra i dimning och funktion, allt för att spara så mycket energi som möjligt.

Förutom att spara energi ger LED-lamporna ett klarare och trafiksäkrare ljus. Resultatet av gatubelysning med LED är ett bekvämare ljus som möjliggör för bilister och trafikanter att bättre kunna se färger och att kunna bedöma avstånd.

- Att byta till LED i gatubelysning är inte bara hållbart och energibesparande, det ger också en ökad trafiksäkerhet, säger Daniel Nihlén, vd på Nihlén Elmontage.

Nihlén Elmontage grundades 1980 och är ett familjeföretag som främst fokuserar på installationer av gatubelysning och laddboxar för el- och laddhybridbilar. Nihlen Elmontage är sedan 2021 en del av Instalco.