privatpersonladdbox.jpeg
Kristoffer Håkansson, Laddbox, Göteborg

Snabb och säker laddning av bilen efter jobb av Nihlén Elmontage

Kristoffer Håkansson var i behov av bättre laddningsmöjligheter för sin laddhybrid när han kontaktade Nihlén Elmontage. Med en laddbox av märket Easee kan han nu ladda bilen både snabbt och säkert.

Kristoffer Håkansson från Göteborg kör en laddhybrid som han haft i tre år. Efter ett tag märkte han att han behövde kunna ladda bilen snabbare hemma. Samtidigt fick höra att det inte var säkert att ladda direkt genom ett vanligt vägguttag.

– Då kände jag att det var en självklarhet att skaffa en laddbox så att jag inte råkar orsaka någon olycka.

Eftersom Nihlén Elmontage redan gjort en del elinstallationer i Kristoffers hus var valet enkelt när han skulle installera sin laddbox.

– Alla som jag har anlitat därifrån har varit oerhört trevliga och enkla att jobba med. De kommer i tid, svarar alltid i telefon och är flexibla, säger han.

”Litade på elektrikerna”

Rekommendationen från oss blev en laddbox av typen Easee som både går snabbare och är säkrare en vanliga vägguttag.

– Den har funkat väldigt bra för min del. Jag gjorde ingen större analys inför utan litade på elektrikerna, säger Kristoffer Håkansson.

Till Easee-boxen finns en app där man kan ställa in tid och laddning, men Kristoffer nöjer sig med att bara sätta in sladden och ladda.

– Jag reflekterar inte så mycket över det, jag måste köra bil. Jag har bundet elavtal så det har inte påverkat mig särskilt mycket. Men blir det inte el så blir det bensin och den är också dyr – då är det ett bättre alternativ att köra på el.

Han berättar att han laddar bilen dagligen, mest kör bil i stadstrafik och helt och hållet klarar sig på den laddning han får hemma.