Frölunda Torg - Installation av belysning på busshållplats Installation av belysning på busshållplats

Frölunda Torg - Installation av belysning på busshållplats

Byte av samtliga lyktstolpar och armaturer på Frölunda torgs busshållplats. Totalentreprenad inklusive projektering, schakt och elarbeten. Beställare Trafikkontoret. Utfört sommaren 2020.

Foto: Jenny Nihlén