Installation av laddboxar Samfälligheten Kaptenen, Laddboxar, Göteborg

Installation av laddboxar

Vi har installerat 103 st laddboxar Easee Charge, för samfälligheten Kaptenen. Laddboxarna är lastbalanserade med Easee Equalizer. Projektet färdigställt i oktober 2022.