Referenser

Nedan listas några av våra nöjda kunder:

 • NCC Sverige
 • Billdals Bygg
 • Skanska
 • Älmby Väst
 • Park och naturförvaltningen
 • PEAB
 • Trafikkontoret Göteborgs stad
 • Västkustens mark & asfalt
 • K A Atterfelt fastigheter
 • Torslanda Entreprenad AB
 • Riksbyggen
 • Västmark
 • Utetjänst i Mölndal AB
 • Markbygg

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se