Vi på Nihlén Elmontage AB lägger stora resurser på vårt miljöarbete. Avsikten är att sänka energiförbrukningen och minska koldioxid-utsläpp.

Följande förbättringar har utförts de senaste åren.

  • Installerat bergvärme i våra lokaler.
  • Bytt ut större delen av våra ljuskällor till LED.
  • Åtta av elva servicebilar är gas eller el-drivna.
  • Vi källsorterar allt avfall.
  • Samtliga montörer har gått miljökurs.
  • Vi köper grön el.

Under 2016 har vi för avsikt att installera solceller på fastigheten. Vilket täcker 30% av vårt energibehov.

 

 

 


Lämna en kommentar