Gatubelysning

Vi är Trafikkontorets gatubelysningsentreprenör för Sydvästra Göteborg och Södra Skärgården och driftar ca 30 000 lyktstolpar. Vi är väldigt erfarna och prisvärda inom armaturbyten, felsökningar, kabelfelsreparationer, byte av gamla/skadade lyktstolpar och skötsel av belysningsanläggningar.

Vi har fyra egna liftbilar som når upp till 16 m och kan köras från korgen på låg höjd, och även ett antal servicebilar. Vi har egen utrustning att ta fram för att exakt markera, var ett kabelfel i marken är. Vi samarbetar med markentreprenörer, samt kan utföra nya belysningsanläggningar i gatu- och parkmiljö i egen regi.

Vi utför armaturtbyten för bostadsrättsföreningar, föreningar och kommuner efter utfasningen av kvicksilverljuskällor år 2015. Vi samarbetar även med Roch Services som utför rost/hållfastighetstester av metall- och trästolpar, vilket ofta glöms bort att utföra i en belysningsanläggning.

Då vi köper in stora mängder armaturer och ljuskällor för gatu/parkbelysning så har vi ett väldigt bra pris på armaturbyten och seriebyten av ljuskällor.