Vårt mijöarbete

Vi på Nihlén Elmontage AB lägger stora resurser på vårt miljöarbete. Avsikten är att sänka energiförbrukningen och minska vår mijlöpåverkan.
Följande förbättringar har utförts de senaste åren.

Vi källsorterar allt avfall.
Vi har installerat bergvärme i våra lokaler.
Vi har bytt ut nästan all vår belysning till LED, i våra lokaler.
Åtta av våra servicebilar drivs på fordons gas och en är eldriven.
Våra tre tjänstebilar är eldrivna.
Samtliga montörer har gått miljökurs.
Vi köper enbart grön el.
Vi har installerat solpaneler på fastigheten, som täcker ca 35% av vårt energibehov.