Gatubelysning

Vi är Trafikkontorets gatubelysningsentreprenör för Hisingen, Sydvästra Göteborg och Södra Skärgården och har då driften för ca 55 000 ljuspunkter. Vi är väldigt erfarna och prisvärda inom armaturbyten, felsökningar, kabelfelsreparationer, byte av gamla/skadade lyktstolpar och skötsel av belysningsanläggningar.

Vi har fem egna liftbilar som når upp till 16 m och kan köras från korgen på låg höjd, och även ett antal servicebilar. Vi har egen utrustning att ta fram för att exakt markera, var ett kabelfel i marken är. Vi samarbetar med markentreprenörer, samt kan utföra nya belysningsanläggningar i gatu- och parkmiljö i egen regi.

Vi utför armaturtbyten för bostadsrättsföreningar, föreningar och kommuner efter utfasningen av kvicksilverljuskällor år 2015. Vi samarbetar även med Roch Services som utför rost/hållfastighetstester av metall- och trästolpar, vilket ofta glöms bort att utföra i en belysningsanläggning.

Då vi köper in stora mängder armaturer och ljuskällor för gatu/parkbelysning så har vi ett väldigt bra pris på armaturbyten och seriebyten av ljuskällor.