Elinstallationer

Vi utför alla typer av elinstallationer inom bostäder, kontor och industri. Från mindre felsökningar och kompletteringar, till större ny och ombyggnationer.

Vi är registrerade hos Elsäkerhetsverket och uppfyller kraven i Elsäkerhetslagen som infördes 2017-07-01.

Vi är flexibla och kan snabbt åtgärda akuta problem.